Kursevi

Profesionalna prva pomoć

  grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019.godine

Nacionalni kurs 1. kategorije: PROFESIONALANA PRVA POMOĆ
Broj akreditacije: А-1-1667/19

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceutski tehničari, Studenti
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 30 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Broj ostvarenih bodova za predavače: 12 (dvanaest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 2.124,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA  

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

Opširnije...

Savremeni principi osnovne životne podrške i upotreba automatskog eksternog defibrilatora kod srčanog zastoja odraslih

  grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019.godine
Nacionalni kurs 1. kategorije: SAVREMENI PRINCIPI OSNOVNE ŽIVOTNE PODRŠKE I UPOTREBA AUTOMATSKOG EKSTERNOG DEFIBRILATORA KOD SRČANOG ZASTOJA ODRASLIH
Broj akreditacije: А-1-1666/19

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Vreme trajanja kursa: 12 sati i 30 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Broj ostvarenih bodova za predavače: 12 (dvanaest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 4.272,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA  

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

Opširnije...

Savremeni principi napredne životne podrške odraslih

  grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-01685/2019-01 od 19.08.2019.godine
Nacionalni kurs 1. kategorije: SAVREMENI PRINCIPI NAPREDNE ŽIVOTNE PODRŠKE ODRASLIH
Broj akreditacije: А-1-1681/19

Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceutski tehničari, Prosvetni radnici
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 35 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Broj ostvarenih bodova za predavače: 12 (dvanaest)
Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 6.000,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA  

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

Opširnije...

Prva medicinska pomoć u dečijem uzrastu

 grb

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-2167/2019-01 od 19.11.2019.godine
Nacionalni kurs 1. kategorije: PRVA MEDICINSKA POMOĆ U DEČIJEM UZRASTU
Broj akreditacije: A-1-2277/19
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, farmaceutski tehničiri
Vreme trajanja kursa: 6 sati i 50 minuta
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 6 (šest)
Broj ostvarenih bodova za polaznike: 12 (dvanaest)

Cena kursa: za zaposlene u Zavodu gratis, za ostale 2.124,00 dinara

TERMIN/I
ODRŽAVANjA  

 
ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA POHAĐANjE KURSA

KLIKNITE ZA PRIJAVU

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).